Πανεπιστημιακά βιβλία για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

 

α) Πραγματική Ανάλυση

Σταθακόπουλου Κ.Α.

18,81 ,      ISBN-13 978-960-7007-14-8

 

β) Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού           

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                       

19,94   ,  ISBN-13 978-960-7007-38-4

 

 

γ) Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών             

Σπανδάγου Ευαγγέλου

€ 18,40

 

 

δ) Ολοκληρωτικός Λογισμός 1                       

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                                                                                             

€ 18,40

 

 

ε) Ολοκληρωτικός Λογισμός 2                       

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                                                                                             

  16,87

 

 

 

στ) Ολοκληρωτικός Λογισμός 3                     

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                                                                                             

  16,87

 

 

ζ) Σειρές                                                            

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                       

€ 16,87

 

 

 

 

η) Διαφορικές Εξισώσεις (Ασκήσεις)            

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                       

€ 18,40

 

Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους

ι) Διαφορικές Εξισώσεις με μερικές παραγώγους                                                             

 

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                                                                                             

 

€ 16,87 (286 σελ.) ISBN 960-7007-27-1 , ISBN-13 978-960-7007-27-8

 

 

 

ια) Μιγαδική Ανάλυση (Ασκήσεις)                

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                                                                                             

€ 18,40

 

 

ιβ) Ασκήσεις Θεωρίας Αριθμών                    

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                                                                                             

€ 16,87

 

 

ιγ) Ασκήσεις Γραμμικής Άλγεβρας (Ι & ΙΙ)  

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                       

€ 18,40

 

 

ιδ) Ασκήσεις Πραγματικής Ανάλυσης           

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                       

€ 16,87

 

 

ιε) Ασκήσεις Ανωτέρας Άλγεβρας                 

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                       

€ 18,40

 

 

ιστ) Ασκήσεις Θεωρίας Συνόλων                   

Σπανδάγου Ευαγγέλου                                       

   15

 

Ακολουθίες πραγματικών αριθμών

ιζ) Ακολουθίες Πραγματικών Αριθμών (Ασκήσεις)                                                          

 

Σπανδάγου Ευαγ.-Σπανδάγου Ρ.                                                                                              

€ 16,87   (334 σελ.  ) ISBN 960-8333-09-1 , ISBN-13 978-960-8333-09-3

 

securedownload.png

 ιη) Εισαγωγή στην Θεωρία Συνόλων                                                          

 

Σπανδάγου Ευαγ.-Σπανδάγου Ρ.                                                                                              

€ 12,00   (112 σελ.  ), ISBN-13 978-960-8333-52-9

 

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.