Σειρά I : "Αίθρα - Έργα Αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικών και Αστρονόμων"

"Οι Καταστερισμοί του Ερατοσθένους"

 

Το παρόν έργο "Καταστερισμοί" του Ερατοσθένους μας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσουμε, για πρώτη φορά στη νεώτερη Ελλάδα, ένα βιβλίο με το όνομα του μεγάλου Αλεξανδρινού διανοητή. Πρόκειται φυσικά για μέρος ενός έργου όχι ιδιαιτέρων αξιώσεων, τόσο εξαιτίας του αντικειμένου του όσο και λόγω των φθορών που έχει υποστεί. Έχει όμως μια σπουδαιότητα. Είναι έργο του Ερατοσθένους!

Αναφέρεται σε 44 αστερισμούς των δύο ημισφαιρίων της ουράνιας σφαίρας, περιγράφει δε συνοπτικά τους αντίστοιχους μύθους τους και τους κυριότερους αστέρες που τους αποτελούν. Το αρχαίο κείμενο το οποίο περιέχεται στην έκδοση αυτή, προέρχεται (με νέα ηλεκτρονική στοιχειοθεσία) από την έκδοση του Μ. L' Abbe Ηalma (Paris 1821), χρειάστηκε, όμως, να γίνουν σ' αυτό αρκετές ορθογραφικές διορθώσεις.

Το παρόν βιβλίο διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, εκτός από τα ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία του Ερατοσθένους που γνωρίζουμε, περιέχει τα λείψανα όλων των φυσικομαθηματικών εργασιών του, υπό μορφή μαρτυριών διαφόρων αρχαίων συγγραφέων (Στράβωνος, Κλεομήδους, Ήρωνος, Γαληνού, Ιππάρχου, Θέωνος Σμυρναίου, Πλουτάρχου, Νικομάχου του Γερασηνού κ.ά.). Περιέχει ακόμα μια αναφορά στο χρονογραφικό και φιλολογικό του έργο, καθώς και τις εκδόσεις των "Καταστερισμών". Θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο αυτό και μια αναφορά στην Ουρανογραφία καθώς και στους αστερισμούς της Αρχαίας Ελλάδος. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει το αρχαίο ελληνικό κείμενο, ενώ το τρίτο περιέχει την απόδοση του στη νεοελληνική με τις απαραίτητες διευκρινήσεις και σχόλια. Ο υπογράφων αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος διότι, για πρώτη φορά στη νεώτερη Ελλάδα, κυκλοφορεί βιβλίο του Ερατοσθένους του Κυρηναίου.

Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στη μαθηματικό Ρούλα Σπανδάγου και στην οικονομολόγο Δέσποινα Τραυλού για τη βοήθεια τους στην πραγματοποίηση της εκδόσεως αυτής.

 

Αθήναι, Ιανουάριος 2002

Ευάγγελος Σπανδάγος