Σειρά I : "Αίθρα - Έργα Αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικών και Αστρονόμων"

Κυκλοφορούν τα βιβλία:

(Αρχαίο ελληνικό κείμενο - απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός)

α) "Οι Χαμένες Πραγματείες του Ευκλείδου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 190), ISBN 960-7007-85-9

 

β) "Τα Οπτικά και τα Κατοπτρικά του Ευκλείδου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

€ 15 & 33  λεπτά, (σελίδες 360), ISBN 960-7007-86-7

 

γ) "Τα Φαινόμενα του Ευκλείδου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 216) ISBN 960-7007-87-5

 

δ) "Τα Σφαιρικά του Θεοδοσίου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Memphis των Η.Π.Α., Γεώργιος Αναστασίου.

€ 15 & 33  λεπτά, (σελίδες 288), ISBN 960-7007-88-3

 

ε) "Τα Περί Κυλίνδρου Τομής και Περί Κώνου Τομής του Σερήνου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Ακαδημαϊκός Νικόλαος Αρτεμιάδης.

€ 15 & 33  λεπτά, (σελίδες 352), ISBN 960-7007-89-1

 

στ) "Το Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης του Aριστάρχου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο αστρονόμος Άγγελος Αναγνωστίδης, Δρ. του Πανεπιστημίου του Γκέντιγκεν.

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 152), ISBN 960-7007-91-3

 

ζ) "Η Συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως" (τόμος Α', βιβλία β', γ', δ')"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

 Προλογίζει η Επ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 18 & 40 λεπτά, (σελίδες 500) ISBN 960-7007-92-1

 

 

η) "Συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως" (τόμος Β', βιβλία ε', στ')

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Επ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 18 & 40 λεπτά, (σελίδες 406)  ISBN 960-8333-10-5

θ) "Η Συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως" (τόμος Γ', βιβλία ζ')"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

 Προλογίζει η Επ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 18 & 40 λεπτά, (σελίδες 432) ISBN 960-8333-13-Χ

 

ι) "Η Αριθμητική Εισαγωγή του Νικόμαχου του Γερασηνού"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σοφία Καλπαζίδου.

€ 16 & 87 λεπτά, (σελίδες 312),  ISBN 960-7007-93-X

 

 

ια) "Υπόμνημα εις το πρώτον των Ευκλείδου Στοιχείων του Πρόκλου" (τόμος Α΄)

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

 Προλογίζει ο Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μιχάλης Λάμπρου.

€ 16 & 87 λεπτά, (σελίδες 392),  ISBN 960-7007-94-8

 

ιβ) "Τα Σχόλια του Πρόκλου στο α' βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδου" (τόμος Β΄)

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Cameron των Η.Π.Α. Ιωάννης Αργυρός.

€ 16 & 87 λεπτά, (σελίδες 400),  ISBN 960-8333-00-8

 

ιγ) "Εισαγωγή εις την σπουδήν των ουρανίων φαινομένων του Γεμίνου του Ροδίου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Επ. Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Χριστίνα Φίλη.

€ 15 & 33  λεπτά, (σελίδες 320), ISBN 960-7007-95-6

 

ιδ) "Οι Καταστερισμοί του Ερατοσθένους"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Στράτος Θεοδοσίου.

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 160),  ISBN 960-7007-96-4

 

ιε) "Τα Φαινόμενα και Διοσημεία του Αράτου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάνος Δανέζης.

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 160),  ISBN 960-7007-97-2

 

ιστ) "Στοιχείων βιβλίον ιδ΄ του Υψικλέους και ιε΄ Ανωνύμου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Δρ. των Μαθηματικών Ιωάννης Θωμαΐδης.

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 144),  ISBN 960-7007-98-0

 

ιζ) "Των Αράτου και Ευδόξου Φαινομένων εξηγήσεως του Ιππάρχου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Επ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 16 & 87 λεπτά, (σελίδες 400),  ISBN 960-7007-99-9

 

ιη) "Τα έργα του Αυτολύκου του Πιτανέως "Περί κινούμενης σφαίρας" και "Περί επιτολών και δύσεων""

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Δρ. των Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Νικόλαος Καστάνης.

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 172),  ISBN 960-8333-01-6

 

ιθ) "Το έργο του Κλεομήδους "Κυκλική Θεωρία Μετεώρων""

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ξενοφών Μουσάς.

€ 15 & 33  λεπτά, (σελίδες 256),  ISBN 960-8333-02-4

 

κ) "Το έργο του Ευκλείδου "Δεδομένα""

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Αραχωβίτης.

€ 15 & 33  λεπτά, (σελίδες 272),  ISBN 960-8333-03-2

 

κα) "«Η Μαθηματική Σύνταξις» του Πτολεμαίου" (τόμος Α', βιβλία α', β', γ')

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Επ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 18 & 40 λεπτά, (σελίδες 416),  ISBN 960-8333-05-9

 

κβ) "«Των κατά το μαθηματικόν χρησίμων εις την Πλάτωνος ανάγνωσιν» του Θέωνος του Σμυρναίου"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου.

€ 17 & 24 λεπτά, (σελίδες 384),  ISBN 960-8333-07-5

 

κγ) "«Των τα μέτα τα φυσικά του Θεοφράστου» "

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η ερευνήτρια - ιστορικός - διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Ποτίτσα Γρηγοράκου

€ 12 & 27  λεπτά, (σελίδες 128),  ISBN 960-8333-13-Χ

 

κδ) "Υψικλέους :Αναφορικός"

 

κε) "Ερατοσθένους:Είς τα Αράτου Φαινόμενα"

κστ) "Αχιλλέως Τατίου:Περί του Παντός"

(Απόδοση στη νεοελληνική - σχολιασμός Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Επ.Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθηνών Παναγιώτα Πρέκα - Παπαδήμα

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 200),  ISBN 960-8333-15-6

 

 

 

κζ) "«Η Συναγωγή του Πάππου του Αλεξάνδρεως» "

(Τομος Δ’, βιβλίο η’ Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 12 & 27 λεπτά, (σελίδες 152),  ISBN 960-8333-18-0.

 

κη) " Το «Περί Κινήσεως» έργο του Πρόκλου"

( Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει ο μαθηματικός – οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Γιώργος Μπιτσακάκης.  

€ 13 & 59 λεπτά, (σελίδες 160),  ISBN 978-960-8333-29-1.

 

diophanti

κθ) " Το «Περί Πολυγώνων Αριθμών» έργο του Διοφάντου"

( Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 13 & 59 λεπτά, (σελίδες 144),  ISBN 960-8333-30-7.

 

 

 

 

anagnostiko

κλ) " Αναγνωστικό Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών "

( Ευάγγελου Σπανδάγου)

Προλογίζει η ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Memphis των H.Π.Α. κ. Γεώργιος Αναστασίου.

€ 13 & 59 λεπτά, (σελίδες 160),  ISBN 978-960-8333-32-1.

 

 

.

λα) "Πρόκλου: Περὶ Σφαίρας"

λβ) "Δαμιανού: Κεφάλαια τῶν ὀπτικῶν ὑποθέσεων"

λγ) "Δομνίνου: Ἐγχειρίδιον ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς"

λδ) "Δομνίνου: Πῶς ἐστὶ λόγον ἐκ λόγου ἀφελεῖν

(Ευαγγέλου Σπανδάγου)

Προλογίζει η Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

€ 14,00 (σελίδες 172), ISBN 978-960-8333-43-7

 

 

λε) "Το έργο του Ιαμβλίχου «Περὶ κοινῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης"

 

( Ευάγγελου Σπανδάγου)

 

(σελ. 222), ₠15,00. Προλογίζει ο Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Κατσιάρης.

ISBN 978-960-8333-44-4.

 

λστ) "Το έργο του Θεοδοσίου «Περί ημερών και νυκτών»"

 

(Ευαγγέλου Σπανδάγου)

 

(σελ. 190), €14,00. Προλογίζει ο Αστροφυσικός – Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Μανιμάνης.

 

ISBN 976-960-8333-48-2.

 

 

 

 

 

λζ) "Το έργο του Θεοφράστου «Χαρακτήρες»"

 

(Ευαγγέλου Σπανδάγου)

 

(σελ. 136), €14,00. Προλογίζει ο Φιλόλογος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Χρίστος Πολάτωφ.

 

ISBN 976-960-8333-51-2

 

image003.jpg

λθ) "Ευκλείδου Στερεομετρία («Στοιχείων» βιβλία ια΄ – ιγ΄)",

Ρούλας Σπανδάγου

(σελ. 332), €20,00.

Προλογίζει η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

ISBN 978-960-8333-58-1.

 

 

image003.jpg

λη) "Το έργο του Ξενοφώντος «Οἰκονομικός»"

Ευαγγέλου Σπανδάγου

(σελ. 212), 14,00.

Προλογίζει ο οικονομολόγος Μιλτιάδης Κωστακόπουλος.

ISBN 978-960-8333-53-6.

 

 

 

μ) "Ευκλείδου Γεωμετρία («Στοιχείων» βιβλία α΄ – δ΄)",

Ρούλας Σπανδάγου

(σελ. 312), €20,00.

Προλογίζει η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.

ISBN 978-960-8333-63-5.

 

μα) "Ευκλείδου Γεωμετρία - Θεωρία Αριθμών («Στοιχείων» βιβλία ε΄ – θ΄)",
Ρούλας Σπανδάγου
(σελ. 432), €22,00.

Προλογίζει η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου.
ISBN 978-960-8333-69-7.

 

 

 

τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6,5%.